อุปกรณ์ยกม้วนสายไฟ รุ่น TY-1

* รับน้ำหนักได้ 1000 kg. เหมาะกับม้วนโรลขนาด Ø300-1000 mm.

* Net weight: 30.8 kg.

 อุปกรณ์ช่วยในการยกม้วนโรล

  • สำหรับยกม้วนโรล ม้วนโรลขนาด Ø300-1000 mm.
  • โครงสร้างแบบแยกส่วนทำให้ง่ายต่อการถอดประกอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
  • เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
error: Content is protected !!