รถโต๊ะยก Lift Table

  • โต๊ะยกงาน ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสะดวก เคลื่อนย้ายคล่องตัว เหมาะสำหรับงานที่ต้องยกขึ้นลงเคลื่อนที่บ่อยๆ และรับน้ำหนักมาก
  • ชุด ระบบ Hydraulic ที่ติดตั้งมากับตัวรถถูกออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างที่แข็งแรง ปลอดภัยในขณะทำการยกและเคลื่อนย้าย
  • ใช้งานได้ดี ทั้งในขณะสภาวะความสูงปกติ และ ในสภาวะรับน้ำหนักที่ความสูงที่สุด
หมวดหมู่:
error: Content is protected !!