Hand Stacker  รถยกทับซ้อนด้วยมือ ,รถยกสูง

  • เคลื่อนย้ายคล่องตัวในขณะที่รองรับน้ำหนักบรรทุกสามารถบังคับเลี้ยวได้สะดวกรวดเร็ว
  • โครงสร้างตัวรถ ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างแข็งแรง
  • สมดุลย์เหล็กทุกชิ้นถูกเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาปลอดภัย
  • เหมาะสำหรับใช้ในงาน ยกสินค้าขึ้นและลงจากชั้นเก็บสินค้า ใช้พื้นที่จัดเก็บไม่มาก
หมวดหมู่:
error: Content is protected !!