• โครงสร้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปากจับถังน้ำมันสามารถคีบถังน้ำมันได้แน่น
• การทำงานที่ง่ายเพียงคนเดียวและปลอดภัยในการใช้งาน

หมวดหมู่:
error: Content is protected !!