• เหมาะสำหรับรถบรรทุกขนถ่ายสินค้าขนาดเล็ก
• เหมาะสำหรับการจัดการวัสดุขนาดเล็ก การถอดประกอบแม่พิมพ์และงานอื่นๆ ระหว่างเวิร์คช็อป

หมวดหมู่:
error: Content is protected !!