อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ DR400

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันจากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือจากแนวนอนเป็นแนบตั้ง

Capacity:400 kg.
Drum size : 55 gallon
Net weight: 75 kg.

 อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ยกถังน้ำมัน 

  • สำหรับถังเหล็ก 200 ลิตร
  • จับถังจากแนวนอนเป็นแนวตั้งและแนวตั้งเป็นแนวนอน
  • บานพับล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อลดระดับลงไปที่พื้นดินในตำแหน่งแนวนอน
  • เหมาะสำหรับโหลด / ขนถ่ายถังเก็บไว้ในแนวนอนบนชั้นวางของ
  • เหมาะสำหรับการขนถ่ายบนยานพาหนะ
  • สามารถดำเนินการได้โดยที่คนขับไม่ต้องออกจากรถโฟลค์ลิฟท์
error: Content is protected !!