อุปกรณ์เสริมเครนยกถังน้ำมัน DL360

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันแบบมี 3 ขาเกาะขอบถัง เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร ยกถังในแนวตั้ง

Capacity:360 kg.
Net weight: 4.5 kg.

อุปกรณ์เสริมเครน เพื่อยกถังน้ำมัน

  • เหมาะสำหรับถังเหล็ก 200 ลิตร
  • ใช้งานร่วมกับเครนหรือตะขอเกี่ยวจากรถโฟลค์ลิฟท์
  • ยกแบบหนีบขอบถัง ด้านบน
error: Content is protected !!