อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ DG680A

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังเดี่ยว

Capacity:680 kg.
Drum size : 55 gallon
Net weight: 55 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟลค์ลิฟท์สำหรับยก เคลื่อนย้ายถังน้ำมัน

  • สามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีระบบไฮดรอลิคหรือระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง
  • ป้องกันการลื่นโดยการขันใช้มือขันน๊อตยึด
  • โครงสร้างผลิตจากเหล็ก
  • สามารถยกเคลื่อนย้ายถังน้ำมันโดยที่ไม่ต้องลงจากรถโฟลค์ลิฟท์
  • จับยึดถังแน่น
error: Content is protected !!