งาเครนยก CK30

รับน้ำหนัก:3000 กิโลกรัม
Fork Length : 1000 มิลลิเมตร
น้ำหนักสุทธิ: 250 กิโลกรัม

งาเครนยกเป็นอุปกรณ์เสิรมเครนเพื่อเสริมสำหรับใช้ยกพาเลทที่มีสิ่งของ

งาเครนยก Crane Fork

  • เป็นอุปกรณ์เสริมเครน มีลักษณะเป็นงา ช่วยให้เครน ภายในโรงงาน เหมือนรถโฟร์คลิฟ
  • สามารถยก-ย้าย สิ่งของที่อยู่บนพาเลท หรือสิ่งของที่เป็นกล่องได้ ใช้กับเครนและ รถเฮี๊ยบ
  • ปรับความกว้างของงาได้ 5 ตำแหน่ง
  • ปรับระดับความสูงได้ 3 ระดับ
error: Content is protected !!