•  เครนอเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับการขนถ่ายในโรงงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต โลจิสติกส์ คลังสินค้า ฯลฯ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการพาเลm
  • ประหยัดกำลังคน, ใช้งานคนเดียว, การออกแบบที่เหมาะสม, โครงสร้างแข็งแกร่ง, ใช้งานได้จริง
หมวดหมู่:
error: Content is protected !!