อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน หมุนเทได้ HK285

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและหมุนเท HK285

อุปกรณ์ยกย้ายพร้อมเท เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร และถังพลาสติก ติดตั้งกับรถโฟล์คลิฟท์

เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้การย้าย และยกเทถัง เป็นไปด้วยความง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับงาน หมุนเท

Both comments and trackbacks are currently closed.