ขั้นตอนการแจ้งซ่อมสินค้า

1.ระบุชื่อ รุ่น และหมายเลขของสินค้า โดยลูกค้าสามารถดูได้จากป้ายสินค้า ที่ติดกับตัวสินค้า เพื่อที่ทางบริษัทจะได้สามารถตรวจเช็คว่าสินค้ายังอยู่ในช่วงของการรับประกันหรือไม่

192256

ตัวอย่างป้ายสินค้า

9740827202241

ตัวอย่างป้ายสินค้า

2.แจ้งลักษณะปัญหาและอาการที่เจอ หรืออะไหล่ต้องการ โดยการถ่ายรูป หรือคลิปวิดีโอ    ตัวอย่างเช่น  

192257

มีน้ำมันรั่วออกจากปั๊มไฮดรอลิค

192255

ล้อรถลากพาเลทชำรุด

3.ส่งข้อมูลมายังบริษัททางช่องทางการติดต่อมายัง  E-mail : sales@hecker.in.th   หรือ Line@ ตามด้านล่าง

 

 

 

–  Line ID : @tnt179

4.เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลแล้วจะทำการตรวจเช็คและแจ้งกลับตามชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งไว้

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อด้วย